General Assembly Electronic Voting / üldkoosoleku elektrooniline hääletamine

Jüri Nutilaod 27.05.2022

First read all the materials as PDF we have prepared. / Palun loe kõigepealt läbi kõik materjalid PDF failidena, mille oleme Sulle ette valmistanud.

Notice on convening the annual general meeting of shareholders / Korralise osanike koosoleku kokkukutsumise teade

Jüri Nutilaod 2021 annual report / Jüri Nutilaod OÜ 2021. aasta majandusaasta aruanne

Jüri Nutilaod OÜ Statement of Profit or Loss 01.10.2021-31.03.2022 / Jüri Nutilaod OÜ kasumiaruanne 01.10.2021-31.03.2022

Jüri Nutilaod Budget 01.04.2022 – 31.03.2022 / Jüri Nutilaod eelarve 01.04.2022 – 31.03.2022 (ainult inglise keeles)

Solar park calculations (Google Sheet) / Päikesepargi kalkulatsioonid (Google tabel)

Electronic voting procedure / Elektroonilise hääletamise kord

Voting code will be sent on Monday, 16th of May 2022. / Hääletamiskood saadetakse esmaspäeval, 16. mail 2022.