Electronic Voting / elektrooniline hääletamine

Jüri Nutilaod 09.08.2022

First read all the materials as PDF we have prepared. / Palun loe kõigepealt läbi kõik materjalid PDF failidena, mille oleme Sulle ette valmistanud.

Draft resolution of the shareholders decision / Jüri Nutilaod OÜ osanike otsuse eelnõu

Jüri Nutilaod OÜ Statement of Profit or Loss 01.04.2022-30.06.2022 / Jüri Nutilaod OÜ kasumiaruanne 01.04.2022-30.06.2022

Electronic voting procedure / Elektroonilise hääletamise kord

Results / Tulemused

Shareholders decision protocol / Osanike otsuse hääletusprotokoll / [with digital signature / digitaalse allkirjaga]

Until next time 🙂 / Järgmise korrani 🙂