Electronic Voting / elektrooniline hääletamine

Jüri Nutilaod 25.10.2022

First read all the materials as PDF we have prepared. / Palun loe kõigepealt läbi kõik materjalid PDF failidena, mille oleme Sulle ette valmistanud.

Draft resolution of the shareholders decision / Jüri Nutilaod OÜ osanike otsuse eelnõu

Jüri Nutilaod OÜ Statement of Profit or Loss 01.07.2022-30.09.2022 / Jüri Nutilaod OÜ kasumiaruanne 01.07.2022-30.09.2022

Electronic voting procedure (version 09.08.2022) / Elektroonilise hääletamise kord  (versioon 09.08.2022) 

Results / Tulemused

Shareholders decision protocol / Osanike otsuse hääletusprotokoll / [with digital signature / digitaalse allkirjaga]

Until next time 🙂 / Järgmise korrani 🙂