Electronic Voting / elektrooniline hääletamine

Jüri Nutilaod 10.02.2023

First read all the materials as PDF we have prepared. / Palun loe kõigepealt läbi kõik materjalid PDF failidena, mille oleme Sulle ette valmistanud.

Jüri Nutilaod quarterly report 01.10. – 31.12.2022 / Jüri Nutilaod kvartali aruanne 01.10. – 31.12.2022

Draft resolution of the shareholders decision / Jüri Nutilaod OÜ osanike otsuse eelnõu

Jüri Nutilaod OÜ Statement of Profit or Loss 01.09.2022-31.12.2022 / Jüri Nutilaod OÜ kasumiaruanne 01.09.2022-31.12.2022

Electronic voting procedure / Elektroonilise hääletamise kord