General Assembly Electronic Voting / üldkoosoleku elektrooniline hääletamine

Jüri Nutilaod 04.06.2023

First read all the materials as PDF we have prepared. / Palun loe kõigepealt läbi kõik materjalid PDF failidena, mille oleme Sulle ette valmistanud.

Notice on convening the annual general meeting of shareholders / Korralise osanike koosoleku kokkukutsumise teade

Jüri Nutilaod 2022 annual report / Jüri Nutilaod OÜ 2022. aasta majandusaasta aruanne

Jüri Nutilaod OÜ Statement of Profit or Loss 01.01.2023-31.03.2023 / Jüri Nutilaod OÜ kasumiaruanne 01.01.2023-31.03.2023

Jüri Nutilaod Budget 01.04.2023 – 31.03.2023 / Jüri Nutilaod eelarve 01.04.2023 – 31.03.2023 (ainult inglise keeles)

Electronic voting procedure / Elektroonilise hääletamise kord