Electronic Voting / elektrooniline hääletamine

Jüri Nutilaod 09.11.2023

First read all the materials as PDF we have prepared. / Palun loe kõigepealt läbi kõik materjalid PDF failidena, mille oleme Sulle ette valmistanud.

Jüri Nutilaod quarterly report 01.07. – 30.09.2023 / Jüri Nutilaod kvartali aruanne 01.07. – 30.09.2023

Draft resolution of the shareholders decision / Jüri Nutilaod OÜ osanike otsuse eelnõu

Jüri Nutilaod OÜ Statement of Profit or Loss 01.07. – 30.09.2023 / Jüri Nutilaod OÜ kasumiaruanne 01.07. – 30.09.2023

Electronic voting procedure / Elektroonilise hääletamise kord