General Assembly Electronic Voting / üldkoosoleku elektrooniline hääletamine

Baltic Business Investments SPV4 OÜ 29.06.2024

First read all the materials as PDF we have prepared. / Palun loe kõigepealt läbi kõik materjalid PDF failidena, mille oleme Sulle ette valmistanud.

Notice on convening the annual general meeting of shareholders / Korralise osanike koosoleku kokkukutsumise teade

Baltic Business Investments SPV4 OÜ 2023 annual report / Baltic Business Investments SPV4 OÜ 2023. aasta majandusaasta aruanne

Baltic Business Investments SPV4 / Kangasala self storage quarterly report 01.01. – 31.03.2024 / Baltic Business Investments SPV4 / Kangasala minilaod kvartali aruanne 01.01. – 31.03.2024

Electronic voting procedureElektroonilise hääletamise kord