ELECTRONIC VOTING BALLOT / ELEKTROONILINE HÄÄLETUSSEDEL

FOR VOTING ON THE DRAFT RESOLUTION 17.02.2024 OF JÜRI NUTILAOD OÜ / JÜRI NUTILAOD OÜ 17.02.2024 OTSUSE EELNÕU HÄÄLETAMISEKS

Name, Behalf of Who You are voting / Nimi, kelle nimel annad häält

Voting Code / Hääletamiskood

Shareholders decision / Osanike otsus

To approve Jüri Nutilaod OÜ

Statement of Profit or Loss for the period 01.10.2023-31.12.2023,
profit of the period
01.10.2023-31.12.2023 before income tax in the amount of 13 412 euros,
allocate
12 203,60 euros for the payment of dividends and the payment of income tax related to dividends (of which 10 495,10 euros for dividends and 1708,50 euros for income tax),
to pay out dividends in total of 10 497,76 euros, which is 13,39 euros for every 1000 euros invested. Since we have to withhold a 7% income tax from individual investors this quarter, the payout for individual investors will be 12.45 euros for every 1 000 euros invested.

Shareholders who are listed in the list of shareholders on 17.02.2024 9:00 are entitled to dividends;

shareholders Baltic Business Investments OÜ (reg code 16073627) and MEWE CAP OÜ (reg code 16082201) are not entitled to dividends in accordance with the shareholders agreement;

dividends shall be paid out no later than 7 days after the preparation of the voting record by transferring the corresponding amount to the shareholder's IBAN account, which the shareholder listed at the subscription application of the shares or which the shareholder has notified by a signed application.

Kinnitada Jüri Nutilaod OÜ

perioodi 01.10.2023-31.12.2023 kasumiaruanne,
perioodi 01.10.2023-31.12.2023 kasum enne tulumaksustamist summas 13 412 eurot,
eraldada dividendide maksmiseks ja dividendidega seotud tulumaksu maksmiseks 12 203,60 eurot
(sellest 10 495,10 eurot dividendideks ning 1708,50 eurot ettevõtte tulumaksuks),

maksta välja dividende kokku 10 497,76 eurot, mis on 13,39 eurot iga investeeritud 1000 euro kohta. Kuna füüsilisest isikutest investoritelt peame selles kvartalis kinni pidama 7% tulumaksu, siis väljamakse füüsilistele isikutele on 12,45 eurot iga 1000 eurose investeeringu kohta.

Õigus dividendidele on 17.02.2024 kell 9:00 osanike nimekirja kantud osanikel;

dividendidele pole õigust vastavalt osanike lepingule osanikel Baltic Business Investments OÜ (reg kood 16073627) ja MEWE CAP OÜ (reg kood 16082201);

dividendid makstakse osanikele välja hiljemalt 7 päeva jooksul peale hääletusprotokolli koostamist, kandes vastava summa osaniku arvelduskontole mille osanik avaldas osade märkimisavalduses või millest osanik on teada andnud allkirjastatud avaldusega.

Leave this empty:

Signature arrow sign here


Signature Certificate
Document name: Jüri Nutilaod 17.02.2024 Electronic Voting / elektrooniline hääletamine
lock iconUnique Document ID: af64e68310cf25870d596f38513abe095d40778a
Timestamp Audit
February 17, 2024 7:25 pm EETJüri Nutilaod 17.02.2024 Electronic Voting / elektrooniline hääletamine Uploaded by Peeter Pärtel - investors@balticbusinessinvestments.com IP 46.131.71.221