ELECTRONIC VOTING BALLOT / ELEKTROONILINE HÄÄLETUSSEDEL

FOR VOTING ON THE DRAFT RESOLUTION 25.10.2022 OF JÜRI NUTILAOD OÜ / JÜRI NUTILAOD OÜ 25.10.2022 OTSUSE EELNÕU HÄÄLETAMISEKS

Name, Behalf of Who You are voting / Nimi, kelle nimel annad häält

Voting Code / Hääletamiskood

Shareholders decision / Osanike otsus

To approve Jüri Nutilaod OÜ
Statement of Profit or Loss for the period 01.07.2022-30.09.2022,
profit of the period 01.07.2022-30.09.2022 before income tax in the amount of 12 697 euros,
allocate 10 985,80 euros for the payment of dividends and the payment of income tax related to dividends
(of which 8788,64 euros for dividends and 2197,16 euros for income tax),
to pay out dividends in total of 8788,64 euros, which is 11,21 euros for every 1000 euros invested.

Shareholders who are listed in the list of shareholders on 25.10.2022 9:00 are entitled to dividends;
shareholders Baltic Business Investments OÜ (reg code 16073627) and MEWE CAP OÜ (reg code 16082201) are not entitled to dividends in accordance with the shareholders agreement;
dividends shall be paid out no later than 7 days after the preparation of the voting record by transferring the corresponding amount to the shareholder's IBAN account, which the shareholder listed at the subscription application of the shares or which the shareholder has notified by a signed application.

Kinnitada Jüri Nutilaod OÜ
perioodi 01.07.2022-30.09.2022 kasumiaruanne,
perioodi 01.07.2022-30.09.2022 kasum enne tulumaksustamist summas 12 697 eurot,
eraldada dividendide maksmiseks ja dividendidega seotud tulumaksu maksmiseks 10 985,80 eurot
(sellest 8788,64 eurot dividendideks ning 2197,16 eurot tulumaksuks),
maksta välja dividende kokku 8788,64 eurot, mis on 11,21 eurot iga investeeritud 1000 euro kohta.

Õigus dividendidele on 25.10.2022 kell 9:00 osanike nimekirja kantud osanikel;
dividendidele pole õigust vastavalt osanike lepingule osanikel Baltic Business Investments OÜ (reg kood 16073627) ja MEWE CAP OÜ (reg kood 16082201);
dividendid makstakse osanikele välja hiljemalt 7 päeva jooksul peale hääletusprotokolli koostamist, kandes vastava summa osaniku arvelduskontole mille osanik avaldas osade märkimisavalduses või millest osanik on teada andnud allkirjastatud avaldusega.

Leave this empty:

Signature arrow sign here


Signature Certificate
Document name: Jüri Nutilaod 25.10.2022 Electronic Voting / elektrooniline hääletamine
lock iconUnique Document ID: d869c1d1714804ed4d07d6035a8f9171a80e6d67
Timestamp Audit
October 25, 2022 5:28 pm EETJüri Nutilaod 25.10.2022 Electronic Voting / elektrooniline hääletamine Uploaded by Peeter Pärtel - investors@balticbusinessinvestments.com IP 46.131.54.138