ELECTRONIC VOTING BALLOT / ELEKTROONILINE HÄÄLETUSSEDEL

FOR VOTING ON THE DRAFT RESOLUTIONS PREPARED IN RESPECT TO THE ITEMS ON THE AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF Baltic Business Investments SPV4 OÜ, TAKING PLACE ON JUNE 29th 2023 / Baltic Business Investments SPV4 OÜ 29. JUUNIL 2023. AASTAL TOIMUVA KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORRAS OLEVATE PUNKTIDE KOHTA KOOSTATUD OTSUSTE EELNÕUDE HÄÄLETAMISEKS

Name, Behalf of Who You are voting / Nimi, kelle nimel annad häält

Voting Code / Hääletamiskood

Approve the Annual Report of the Financial Year 2023 / Kinnitada 2023. aasta majandusaasta aruanne

Leave this empty:

Signature arrow sign here


Signature Certificate
Document name: SPV4 29.06.2024 SPV4 General Assembly Electronic Voting / üldkoosoleku elektrooniline hääletamine
lock iconUnique Document ID: 8291c9205e384c1c989ffefae03289a4e66753b4
Timestamp Audit
June 15, 2024 1:51 pm EESTSPV4 29.06.2024 SPV4 General Assembly Electronic Voting / üldkoosoleku elektrooniline hääletamine Uploaded by Peeter Pärtel - investors@balticbusinessinvestments.com IP 46.131.73.223